TARİHÇEMİZ

Derneğimizin Kuruluş Gayesi

Alt yapı ve Üst yapı İş makinaları Formen ve Operatörleri olarak sahip olduğumuz teknik vasıf ve özellikleri; bir arada olmanın verdiği güç ve sinerji ile birleştirerek içinde yaşadığımız çevre ve olaylara karşı farkındalık bilincimizi uyarmak, ortak akıl ile bunları kendimiz, toplumumuz ve ülkemiz yararına yönlendirmek, gereğinde yönetmek durumundayız.

Bu aynı zamanda bugünümüzü borçlu olduğumuz atalarımıza saygı, geleceğimiz olan çocuklarımıza karşı görev olarak algılanması gereken, kaçınamayacağımız bir sorumluluktur. Diğer taraftan, git gide zorlaşan, daha karmaşık hale gelen sosyal ve ekonomik ortamda, toplumsal barışa katkı sağlayacak, birlik ve dayanışma ruhumuzu besleyecek, ailemiz ve çalışanlarımız ile yaşam kalitemizi artıracak ekonomik, sosyal ve beşeri aktivitelere her geçen gün daha çok ihtiyaç duymaktayız. Bu noktada dernekleşme, sahip olduğumuz potansiyelleri harekete geçirmek için en uygun koşulları sağlayan örgütlenme şekli olarak belirmektedir. Tabii, gereken önem ve özen gösterilmek kaydıyla…

Anılan gerekçe ve ihtiyaçların yanı sıra derneğimizin yapılanmasında göz önünde bulundurduğumuz hususları daha net anlaşılmak adına kısaca belirtmekte yarar görüyoruz:

 

Derneğimizin Kuruluş Tarihçesi

2013 yılından beri Facebook Grup sayfalarımda Türkiye çapındaki İş Makinaları Formen ve Operatör arkadaşlarımızla mesleğin sorun ve ihtiyaçlarına yönelik birçok konu ve haberleri sizlerle paylaşmıştık. Facebook Grup üzerinden yürüttüğüm fahri başkanlık görevini, Siz değerli üyelerimizin destekleri ve katılımları ile en iyi şekilde yerine getirmeye büyük özen gösterdim. Ancak geçen zaman içinde üyelerimizin mesleğimize yönelik sorun, istek ve ihtiyaçlar artıp ta cevap veremez hale gelince, Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına Şubat-Mart 2016 ayları içinde mesleğe gönül vermiş bir grup arkadaşla bir Dernek kurulması amacıyla bir araya geldik. Ankara Dernekler İl Müdürlüğüne yaptığımız müracaat ve işlemler sonucunda 06-123-170 kütük no ile tüzel kişiliğimizi kazanarak, el ele birlikte hizmet hayatımıza başlamış olduk.

 

Derneğimizin Kuruluş Hedefleri

Dernek olarak kuruluştaki stratejik hedefimiz; bireysel veya toplu halde mesleki alandaki sorun, ihtiyaç, fikir, öneri ve görüşlerimizi, toplumsal ve sosyal ortamda paylaşmak, tartışmak ve çözüm mercileriyle görüşerek ve/veya ortaklaşa hareket ederek, çözüm üretmek, netice olarak, istek ve ihtiyaçlara en uygun şekliyle cevap verebilmektir.

Derneğimizin halihazırda geçici Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyorum. Önümüzdeki dönemde de tarafsızlık ilkemizi bozmadan, kurduğumuz birlik ve beraberlik ruhumuzu geliştirerek yeni Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlikte, Derneğimizin gündemlerinde ve stratejilerinde bazı revizeler yaparak etkinliğimizi arttırmak üzere yol haritamızı belirleyeceğiz. Derneğimizi görüş ve tavsiye bildiren konumdan, yaptırım gücü olan bir yapıya dönüştürmek en büyük ihtiyacımız ve hedefimiz olacaktır.

Bu yapılanma gereğince oluşturulacak meslek komiteleriyle her bir alt meslek grubunun kendi sorunlarının çözümü için kendi meslek uzmanlarının çözümü ortaya konularak dernek çatısı altında muhatap kamu kuruluşları nezdinde daha etkin olunacağı düşünülmüştür.

Tüzük gereği Derneğin şimdilik aidatlardan oluşan mali bütçesi daha çok sosyal ve beşeri faaliyetler için yeterli olabilecek şekilde belirlenmiştir. İleride çeşitli faaliyetlerle artıracağımızı umduğumuz mali olanakların kullanımında, mevcut üye dağılımının dikkate alınarak dengenin korunması ve faydalanması ölçütünün esas alınması öngörülmüştür.

Geçici yönetim olmamız nedeniyle; yaptığımız faaliyetler esas itibariyle derneğimizi genel kurulumuzda oluşacak asli yönetime hazır bir şekilde teslim etmeğe yönelik olmuştur. Bu arada önümüze gelen, zaten var olan konular ile ilgili çabalarımız da olmuştur. Bunların çoğunda hedeflenen sonuç alınamasa dahi en azından bazı süreçlerin harekete geçmesi sağlanmıştır. En azından muhatap olunan mevcut yapı ve organizasyonlar tanınmış, bir anlamda yeni yönetime ivme kazandıracak bilgi birikimi ve deneyim elde edilmiştir. Bu şekilde derneğimizi yapı ve organlarının daha net şekilleneceği ilk genel kurul toplantısına taşırken; ortak akıl, fayda ve gönüllülük ilkesinden hareketle derneğimiz bünyesinde olmasını uygun ve yararlı bulduğumuz birçok kesime ulaştık diyebiliriz.

 

Derneğimizin Kuruluş Faaliyetleri

Yukarıda bahsettiğimiz sosyal ve beşeri düşünce ve aktivitelerin yanı sıra, dernek kuruluşu öncesi ve sonrasında yönelik yaptığımız fiili faaliyetler aşağıda belirtilmiştir:

Şubat/2016 ayı içinde 7 kurucu üye ile yapılan toplantıda Dernek ana tüzüğü görüşülerek imza edilmiş, dernek kuruluşuna yönelik avans niteliğinde maddi katkıda bulunmuşlardır.

İlk toplantıya katılan kurucu üyeler arasından 6 kişilik Geçici Yönetim Kurulu belirlenmiştir. Geçici Yönetim Kurulu, kendi aralarında; Başkan Bünyamin CAVLAK, Başkan Yardımcısı Ahmet SERT, Başkan Yardımcısı Samet ALTUNBAY, Sekreter Ahmet Ulaş ALP, Sayman İsmail ALTUNBAY,Üye Hasan GÜNDOĞAR şeklinde görev dağılımı yapmıştır.

Kurucu üyeler tarafından ekte görülen Dernek amblemi seçilmiştir. Amblemde, Türkiye haritası üzerinde, yurt içine dağılmış alt yapı ve üst yapı iş makinaları formen ve operatörleri temsil eden değişik iş makinaları motifi kullanılmış, birlik ve ilişkileri temsilen de oklar vurgulanmıştır.

10 Mart 2016 – Dernek faaliyetlerinin bağımsız olarak yürütülebilmesi için bir büro kiralanmıştır. Söz konusu adres, derneğimizin yasal merkezidir.

14 Mart 2016 – Ankara İl Dernekler Müdürlüğü’ne başvurumuz kabul edilmiş olup, Derneğimizin yasal kuruluşu gerçekleşmiştir. Derneğimize, 06-123-170 kütük no verilmiştir.

Derneğimizi özel sektör ve kamuda temsilen vergi dairesinden vergi no kaydı yapılmış, temsil ve ilzam için noterde imza sirküleri çıkartılmış, kaşe ve mühür yaptırılmıştır.

Derneğimizde resmen bulunması gereken matbu defterler (Üye Kayıt, İşletme Defteri, Yönetim ve Genel Kurul Karar Defteri, Gelen-Giden Evrak Kayıt Defteri, Envanter Defteri vd) alınarak Dernekler İl Müdürlüğüne onaylatılmıştır. Akabinde, Dernekler Dairesinin istediği ekler adı altında resmi formatlı formlar hazırlanmış, Dernekte resmen bulunması gereken zorunlu olan dosyalar da oluşturulmuştur.

Büro'nun tefrişi (kısmen) için Derneğimizde kullanılmak üzere masa, koltuk, dosya dolabı, sandalye ve oturma bankı temin edilmiş, elektrik-su-telefon abonelik işlemleri yapılmış, mali müşavir seçimi ve anlaşması yapılmış, resmi formatta gelir-gider matbu makbuzları bastırılmıştır.

Sizlere duyurduğumuz üzere, Derneğimiz adına Ziraat Bankası ve İş Bankası nezdinde TL, $, € döviz hesapları açtırılmıştır. Gerek Derneğimiz ve gerekse Üyelerimiz, her türlü mali işlerini bu hesaplar üzerinden yürüteceklerdir. Başka yollara itibar edilmemelidir.

Derneğimizde kullanılmak üzere bilgisayar ve aparatları ile gerekli malzemeleri temin edilmiş, ardından, İstanbul’dan DevNokta firması ile yaptığımız anlaşma gereğince birinci Web sitemiz: www.timoder.com internet üzerinden 7/24 yayın yapacak şekilde üyelerimizin istifadesine sunulmuştur.

Bu ilk Web sitemiz, daha çok üyelerimizin iş ve makina ilanlarına ayrılmıştır. Şu anda içinde bulunduğunuz kurumsal amaçlı www.timoder.org.tr adlı ikinci websitemiz de 23.05.2016 tarihinden itibaren yayın hayatına başlamıştır.

Bunların haricinde, gerek derneğimizin iç işlerinde ve gerekse üyelerimizin web üzerinden ülkemizin her nerede olursa olsun girip işlem yapabileceği, dernek üye ihtiyaçlarına tam cevap verebilen çok daha gelişmiş kurumsal ağ içinde dahili ve harici LAN üzerinden çalışan bir yazılım paketini de devreye alacağız.

TÜRKİYE Çapındaki İş Makinaları İmalatçı, Distiribütör ve Mühendis Dernekleri (İMDER, İSDER, IMMIB) ile Temaslar: Türkiye çapındaki derneklerle yönetici düzeyinde irtibat kurulmuş, yardımlaşma ve bilgi paylaşımı konusunda olumlu işaretler alınmıştır.

Üyelerimizin web sitesi üzerinden yaptığı üyelik kayıtları, ön kayıt niteliğinde olup, resmi kayıt işlemleri posta yoluyla üyenin ıslak imzalı olarak müracaatı sonucunda gerçekleşmektedir. Üyelerimizden, tüzük gereği bir defaya mahsus 50 TL giriş bedeli alınmaktadır. Üyelerimizden aylık 10 TL aidat ödentisi alınacaktır. Üyelerimizin gecikmeden gerek giriş bedelini ve gerekse üyelik aidatı ödentilerini banka hesapları üzerinden yapmalarını bekliyoruz.

Vodafone, Yurtiçi Kargo, Metro, THY, Pegasus, SunExpress, İMDER, İSDER vd. firma ve sektörel derneklerle,üyelerimiz lehine fayda sağlanabilecek birçok hususta söz konusu şirket ve derneklerin bizzat üst düzey yetkilileriyle görüşülmüştür. Bu konuda Bşk.Yrd. Ahmet SERT sizlere ileride daha detaylı bilgi verecektir.

Yönetim Kurulumuz tarafından 2016 yılı 1. Olağan Genel Kurul toplantısı yapılması için 20 Mart 2016 tarihinde karar alınmıştır. 10.04.2016 tarihinde ilk olağan genel kurulumuz yapılmıştır. Bu genel kurulda, yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçilerek görev başlamışlardır. Ayrıca, bu websitesinde yayınladığımız şekliyle yeni tüzüğümüz de yürürlüğe girmiştir..

Tüzüğümüzde de belirtilen amaçlarımız doğrultusunda derneğimizi hep birlikte en iyi şekilde yönetecek, ileriye taşıyacak başarılı bir hizmet anlayışının oluşması için derneğimize ilginizi ve katılımlarınızı bekliyor, derneğimizin üyelerimize ve camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz.

Saygılarımızla,

 

Dernek Yönetimi adına,

Yönetim Kurulu Başkanı

Bünyamin CAVLAK

Tel: 0532 635 83 87

Gönüllü Afet Üyeliği (Çalışan) Gönüllü Afet Üyeliği (İşveren)