YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 2. DAVET 2022 YILI III. OLAĞAN GENEL KURUL 1. TOPLANTI ERTELEME VE 2. TOPLANTI YAPILMASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 2. DAVET 2022 YILI III. OLAĞAN GENEL KURUL 1. TOPLANTI ERTELEME VE 2. TOPLANTI YAPILMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 2. DAVET

2022 YILI III. OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI ERTELEME VE 2. TOPLANTI YAPILMASI

 

Sayın Üyelerimiz;

5253 Dernekler Kanunu’nun 4. Maddesi, Dernekler Yönetmeliğinin 13. Maddesi ve Dernek Tüzüğümüzün 10. Maddesi gereğince Derneğimizin Olağan Genel Kurulu Toplantısının her 3 yılda bir yapılması zorunlu olup, Dernek Yönetim Kurulumuzca alınan 2022/05 sayılı karara istinaden düzenlenen 2022 yılı III. Olağan Genel Kurul Toplantımız, 6 Mart 2022 Pazar günü saat:11:00’de, Derneğimizin Ankara Merkez Ofisimiz olan Hacı bayram Mah.Çankırı Cad. Beyaıt İşhanı No: 69 Kat: 1 Daire: 2 Dışkapı - Altındağ/Ankara adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılmak üzere toplanıldı!

Toplantıya, TC İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü DERBİS Sisteminden alınan üye listesine göre oluşturulan Hazirun Cetvelinde yazılı katılan üyelere göre toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı anlaşılmış olmakla, toplantı yerinde tutanak tutulmuştur. Yine Dernek Yönetim Kurulumuzun 2022/07 Nolu alınan karar gereğince, ikinci toplantı 13 Mart 2022 Pazar günü, aynı saat ve gündemle yine aynı yerde nisapsız (katılan sayısı kadar yeterli) olarak yapılacaktır.

Toplantıya davet; üyelerimize SMS, Facebook, Whatsapp yollarıyla yapılacak, ayrıca www.timoder.org.tr web sitemizden de ilanen duyurulacaktır. Üyelerimiz web sitemizden toplantı detaylarını da öğrenebileceklerdir.

Sayın Genel Kurul Üyelerimizin tümüyle toplantıya bizzat katılmaları, saygı ve önemle rica olunur.

İlanen duyurulur.

 

GÜNDEM

1 - Açılış ve yoklama

2 -Divan Kurulunun oluşturulması, saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunması

3 - Derneğimizin 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bilançosu ile Denetim Kurulu Raporunun okunması ve kabulü, 2022 yılı geçici tahmini bütçesini okunması ve kabulü

4 - Dernek tüzüğümüzün 18. Maddesi gereğince yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçilmesi ve göreve başlaması, mali ve sosyal haklarının belirlenmesi

5 - Yeni üyelik kabulü ile üyelikten çıkma hakkındaki Yönetim Kurulu kararlarının, Genel Kurulun onayına sunulması

6 - Dernek tüzüğümüzün (ikinci bölüm üyelik hükümleri) 7. Maddesi gereğince yasal işlem yapılması gereken üyeler hakkında uygulamanın, güncel bilgilerle Genel Kurulun onayına sunulması

7 - İlgili kanunlar ve yönetmelikler gereği 2021 yılında müracaatı yapılan, Türkiye kelimesi kullanım izni ve işlemlerinin güncel durumunun görüşülmesi, önümüzdeki süreç ile ilgili Genel Kurulun onayına sunulması

8- Dernek Tüzüğünde yapılması planlanan değişikliklerin görüşülmesi ve kararlaştırılması (değişiklik önerileri web sitemiz: www.timoder.org.tr adresinde yer almaktadır)

9- Dilek ve temenniler

10 - Kapanış.

 

Yönetim Kurulu Adına

Bünyamin CAVLAK

Yönetim Kurulu Başkanı


Gönüllü Afet Üyeliği (Çalışan) Gönüllü Afet Üyeliği (İşveren)