2022 Yılı III. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI
2022 Yılı III. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

TİMODER

(Toplu İş Makinaları Operatörler Derneği)

Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan Davet

2022 Yılı III. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

Sayın Üyelerimiz; 5253 Dernekler Kanunu’nun 4. Maddesi, Dernekler Yönetmeliğinin 13. Maddesi ve Dernek Tüzüğümüzün 10. Maddesi gereğince Derneğimizin Olağan Genel Kurulu Toplantısının her 3 yılda bir yapılması zorunlu olup, Dernek Yönetim Kurulumuzca alınan 2022/05 sayılı karara istinaden düzenlenen 2022 yılı III. Olağan Genel Kurul Toplantımız, 6 Mart 2022 saat:11:00’de, Pazar günü Dernek ofisimiz, Hacıbayram Mah. Çankırı Cad. Beyazıt İşhanı No: 69 Kat: 1-2 Dışkapı-Altındağ/Ankara adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen günde toplantı yeter sayısı, 8. Gündem maddesine göre Tüzükte değişiklik kararı alınacaksa mevcut üye sayısının 2/3’ü, değişiklik olmayacaksa mevcut aktif üye sayısının salt çoğunluğudur. Söz konusu çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantı 13 Mart 2022 Pazar günü, aynı saat ve gündemle yine aynı yerde nisapsız olarak yapılacaktır.

Toplantıya davet; üyelerimize SMS, Sosyal Medya yollarıyla yapılacak, ayrıca www.timoder.org.tr web sitemizden de ilanen duyurulmuştur.

Üyelerimiz (0532 635 8387 Başkan) - (0533 949 2529 Bşk Yrd.) Nolu dernek hattımızdan da toplantı detaylarını ögrenebilir.

Sayın Genel Kurul Üyelerimizin tümüyle toplantıya bizzat katılmaları, saygı ve önemle rica olunur.

Dikkat! Yasa gereğince toplantıya vekaleten katılmak mümkün değildir.

İlanen duyurulur.

 

TİMODER - Toplu İş Makinaları Operatörler Derneği

Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM

1 - Açılış ve yoklama

2 -Divan Kurulunun oluşturulması, saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunması

3 - Derneğimizin 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bilançosu ile Denetim Kurulu Raporunun okunması ve kabulü, 2022 yılı geçici tahmini bütçesini okunması ve kabulü

4 - Dernek tüzüğümüzün 18. Maddesi gereğince yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçilmesi ve göreve başlaması, mali ve sosyal haklarının belirlenmesi

5 - Yeni üyelik kabulü ile üyelikten çıkma hakkındaki Yönetim Kurulu kararlarının, Genel Kurulun onayına sunulması

6 - Dernek tüzüğümüzün (ikinci bölüm üyelik hükümleri) 7. Maddesi gereğince yasal işlem yapılması gereken üyeler hakkında uygulamanın, güncel bilgilerle Genel Kurulun onayına sunulması

7 - İlgili kanunlar ve yönetmelikler gereği 2021 yılında müracaatı yapılan, Türkiye kelimesi kullanım izni ve işlemlerinin güncel durumunun görüşülmesi, önümüzdeki süreç ile ilgili Genel Kurulun onayına sunulması

8- Dernek Tüzüğünde yapılması planlanan değişikliklerin görüşülmesi ve kararlaştırılması (değişiklik önerileri web sitemiz: www.timoder.org.tr adresinde yer almaktadır)

9- Dilek ve temenniler

10 - Kapanış.

 

Yönetim Kurulu Başkanı

Bünyamin CAVLAK


Gönüllü Afet Üyeliği (Çalışan) Gönüllü Afet Üyeliği (İşveren)